Impressum

Porsche Croatia d.o.o.

Miroslava Miholića 2,
HR- 10010 Zagreb


Tel: + 385 1 62 69 111
Fax: + 385 1 62 24 052
Web  www.seat.hr
E-Mail: seat@porschecroatia.hr

Porsche Croatia je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080284872. (MB) poslovnog subjekta: 1435396.

Tvrtka kod koje se vode pravni računi: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Broj računa Porsche Croatia: 2484008-1100156754
Iznos temeljnog kapitala: 78.610.000,00 HRK, uplaćen u cijelosti.

Uprava
Ivo Ivančević
Florian Steiner

Direktor marke: Tomislav Rogić
Voditelj marketinga i PR-a: Ivana Nevistić
Veliki kupci: Dražen Došen
Kontakt:  seat@porschecroatia.hr

Direktor postprodaje: Vicko Ljuban
Voditelj servisne tehnike: Marko Blažević
Voditelj prodaje dijelova: Ronald Bürgler
QMB: Robert Gogić
Kontakt:  postprodaja@porschecroatia.hr